Mặc dải phân cách, xe máy, ô tô vẫn đi vào đường buýt nhanh - Ảnh 2.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau đi vào đường dành cho buýt nhanh BRT (Ảnh: Phạm Hải)

Mặc dải phân cách, xe máy, ô tô vẫn đi vào đường buýt nhanh - Ảnh 8.

Mặc dải phân cách, xe máy, ô tô vẫn đi vào đường buýt nhanh - Ảnh 9.

Xe máy liên tục đi vào đường dành cho buýt nhanh BRT (Ảnh: Đoàn Bổng)