Nối tiếp phần 1, trong phần 2 này chúng ta sẽ cùng xem tiếp "những công nghệ tuyệt vời nhưng không thể trở nên thông dụng". Trong phần 1, chúng ta đã biết tới cửa cánh chim, động cơ tua bin hay ứng dụng phanh tên lửa trên xe hơi? Vậy bạn đã biết tới các ứng dụng khác như: Động cơ hơi nước, thiết kế thân xe modular hay ngay cả ô tô bay? Hãy cùng xem video dưới đây.

Những công nghệ tuyệt vời nhưng không thể trở nên thông dụng trên xe hơi (Phần 2) - Video: Phúc Thành - Tee Anh