[Video] Những công nghệ tuyệt vời nhưng không thể trở nên thông dụng trên xe hơi (Phần 1)

Với sự phát triển nhanh chóng của thế giới hiện nay, sáng tạo trong công nghệ là điều đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển chung của toàn nhân loại. Tuy nhiên, có những cải tiến lại không phù hợp với thực tế.

Trong phần 1 của video này, chúng ta sẽ cùng xem "những công nghệ tuyệt vời nhưng không thể trở nên thông dụng trên xe hơi". Trong đó, bao gồm các ứng dụng như: Cửa cánh chim, động cơ tua bin hay ứng dụng phanh tên lửa trên xe hơi... 

Những công nghệ tuyệt vời nhưng không thể trở nên thông dụng trên xe hơi (Phần 1) - Video: Phúc Thành - Tee Anh

Nguồn: Car Throttle