Thông tin mới về top xe bán chạy

10 xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong năm 201607:01:2017 | 14:39:46

10 xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2016

Trong năm 2016, xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ tiếp tục là "khủng long" Ford F-Series với tổng cộng 820.799 chiếc tìm thấy chủ.