10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương

Top 10 xe bán chạy tháng 8/2018. Video: Tee Anh.

10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 2.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 3.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 4.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 5.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 6.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 7.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 8.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 9.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 10.
10 xe bán chạy nhất tháng 8/2018: Toyota Fortuner trở lại ngoạn mục, Vios lấy lại ngôi vương - Ảnh 11.

Xem nhiều hơn các Photo Story thú vị tại đây.