10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018

10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 2.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 3.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 4.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 5.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 6.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 7.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 8.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 9.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 10.
10 xe bán chạy nhất tháng 9/2018: Toyota Vios bỏ xa Hyundai Grand i10, Honda CR-V vượt Mazda CX-5 - Ảnh 11.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story hơn tại [ĐÂY]