Thông tin mới về tai nạn kinh hoàng

Dùng keo để gắn nóc xe, gara sửa ô tô phải đền 42 triệu USD cho một cặp vợ chồng16:10:2017 | 13:37:16

Dùng keo để gắn nóc xe, gara sửa ô tô phải đền 42 triệu USD cho một cặp vợ chồng

Thay vì hàn theo hướng dẫn của hãng, gara sửa ô tô này lại dùng keo để gắn nóc mới cho chiếc Honda Fit khiến một cặp vợ chồng bị thương nặng trong tai nạn.