Thông tin mới về suv chạy điện

Tesla Model X vừa về Việt Nam có phiên bản nâng cấp ở nước ngoài04:07:2017 | 10:38:39

Tesla Model X vừa về Việt Nam có phiên bản nâng cấp ở nước ngoài

Ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV chạy điện Tesla Model X sẽ có khả năng tăng tốc nhanh hơn trước cùng phiên bản 7 chỗ mới.