Thông tin mới về siêu xe Lamborghini

"Siêu bò" Lamborghini Countach bản đặc biệt mất 1 bánh và bị lãng quên trong bãi gửi xe22:09:2017 | 16:17:53

"Siêu bò" Lamborghini Countach bản đặc biệt mất 1 bánh và bị lãng quên trong bãi gửi xe

"Siêu bò" Lamborghini Countach bị bỏ rơi trong bãi gửi xe thuộc phiên bản 25th Anniversary với đúng 658 chiếc được xuất xưởng trên thế giới.