Thông tin mới về siêu xe Ferrari

Vì sao Cường đô-la không lái siêu xe trong hành trình Car & Passion 2018?05:03:2018 | 07:30:00

Vì sao Cường đô-la không lái siêu xe trong hành trình Car & Passion 2018?

Liên tục thay đổi vị trí, chiếc Porsche 911 GT3 RS của Cường Đô-la thoắt ẩn, thoắt hiện trong suốt hành trình, âm thầm chốt đoàn và dẫn lối cho những chiếc siêu xe khác.