Thông tin mới về siêu xe Anh

Vén màn cặp đôi siêu xe McLaren MSO R Coupe và Spider "thửa riêng" cho một đại gia12:10:2017 | 21:19:32

Vén màn cặp đôi siêu xe McLaren MSO R Coupe và Spider "thửa riêng" cho một đại gia

Hai chiếc siêu xe "hàng thửa" McLaren MSO R Coupe và Spider mới được ra đời dựa trên dòng 650S quen thuộc theo yêu cầu từ một khách hàng giàu có.