Thông tin mới về quân đội Mỹ

Làm quen với M9 ACE - xe hỗ trợ trên chiến trường25:01:2017 | 07:52:00

Làm quen với M9 ACE - xe hỗ trợ trên chiến trường

M9 ACE hay còn được biết đến với cái tên M9 Armored Combat Earthmover là một chiếc xe được thiết kế để thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ cho các quân đoàn khác trong các chiến dịch.