Thông tin mới về Porsche Cayenne S

Porsche Cayenne 2018: "Mới từ bình đến rượu"13:09:2017 | 09:24:17

Porsche Cayenne 2018: "Mới từ bình đến rượu"

Dòng SUV hạng sang cỡ lớn Porsche Cayenne 2018 đã thay đổi rất nhiều ở cụm đồng hồ và bảng điều khiển.