Thông tin mới về phiên bản đặc biệt

Chi tiết Honda CB400 Super Four bản đặc biệt tại Việt Nam, giá gần 400 triệu đồng26:02:2018 | 09:05:00

Chi tiết Honda CB400 Super Four bản đặc biệt tại Việt Nam, giá gần 400 triệu đồng

Mẫu naked bike Honda CB400 SF bản kỷ niệm 25 năm có một số chi tiết thay đổi nhỏ. Xe được nhập khẩu tư nhân, lần đầu tiên về nước vào tháng 9/2017.