Thông tin mới về ô tô đâm xe máy

Bố va chạm giao thông, con gọi người tới đánh13:09:2017 | 15:49:18

Bố va chạm giao thông, con gọi người tới đánh

Cự cãi sau va chạm giao thông, người đàn ông gọi nhiều người tới đuổi đánh một tài xế khiến khu vực hỗn loạn.