Thông tin mới về Mercedes-AMG

Mercedes-Benz khoe 5 công nghệ độc đáo nhất trên xe hiệu suất cao AMG23:03:2018 | 20:00:00

Mercedes-Benz khoe 5 công nghệ độc đáo nhất trên xe hiệu suất cao AMG

Là dòng xe hiệu năng cao, sỡ hữu hàng tá công nghệ hiện đại, Mercedes-AMG thách đố những người biên tập lên video chỉ có 5 cái tên sau đây.