Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 1.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 2.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 3.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 4.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 5.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 6.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 7.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 8.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 9.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 10.
Báo Mỹ: Xe VinFast đáng xem ngang tầm Ferrari và Porsche - Ảnh 11.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [ĐÂY]