Thông tin mới về lucid air

Khi nhà giàu bảo vệ môi trường, họ sẽ chọn xe thế nào?15:08:2017 | 17:42:29

Khi nhà giàu bảo vệ môi trường, họ sẽ chọn xe thế nào?

Mẫu xe năng lượng mặt trời mới của Tesla với rất nhiều tính năng độc đáo và giá dự kiến "trên trời" này sẽ chinh phục được đối tượng khách hàng xa xỉ quan tâm đến phát triển bền vững.