Thông tin mới về lắp ráp ô tô

Địa phương thất thu ngân sách vì ô tô nhập khẩu13:07:2017 | 16:33:14

Địa phương thất thu ngân sách vì ô tô nhập khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhiều dòng ô tô chuyển từ sản xuất, lắp ráp trong nước sang nhập khẩu khiến nguồn thu ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc sụt giảm.