Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Hơn 20.000 tỷ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội được đề xuất tiếp tục gia hạn đến ngày 20/11 - Ảnh 1.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện chậm nhất đến ngày 20/11.

Như vậy, nếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua thì thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cụ thể là kỳ nộp thuế tháng 6 sẽ được gia hạn 4 tháng; kỳ nộp thuế tháng 7 được gia hạn 3 tháng; kỳ nộp thuế tháng 8 được gia hạn 2 tháng và tháng 9 là 1 tháng.

Theo Bộ Tài chính, bình quân số thuế tiêu thụ đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước nộp từ 2.450 đến 2.800 tỷ đồng thuế TTĐB/tháng. Trong kịch bản nhu cầu xe điện tăng lên nhờ giảm thuế TTĐB với xe điện chạy pin, số tiền thuế ước thu mỗi tháng năm nay khoảng 2.000 tỷ đồng.

Tổng cộng số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế từ tháng 6 đến tháng 9 lên đến 10 tháng, với số tiền thuế lên tới 20.000 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính xin Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12.

Bộ Tài chính khẳng định, chính sách hỗ trợ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được áp dụng liên tục trong 3 năm, kể từ năm 2020 đến nay, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi.

Việc gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được thực hiện trong năm 2020, năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 109/2020/NĐ-CP và Nghị định số 104/2021/NĐ-CP. Riêng trong tháng 10 và 11/2021, tổng số tiền thuế được gia hạn là 5.448 tỷ đồng.

Nguyên nhân của đề xuất này là do hoạt động bán hàng của doanh nghiệp sản xuất ô tô đã chịu tác động tiêu cực trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 do thực hiện các quyết sách chống dịch.

Các nhà máy sản xuất ô tô của một số hãng cũng bị ảnh hưởng vì thiếu chip, linh kiện lắp ráp do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy.

Bộ Tài chính cũng thừa nhận, việc gia hạn nộp thuế với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chưa phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên Bộ Tài chính đánh giá chính sách này là cần thiết để tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

"Việc áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB cùng với quy định về việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước khi có thêm nguồn tài chính để xoay vòng vốn đầu tư, duy trì hoạt động, giúp người lao động duy trì việc làm, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội", Bộ Tài chính đánh giá.