Thông tin mới về khu chung cư

Đỗ ô tô chắn cổng khu chung cư suốt vài tiếng đồng hồ, người phụ nữ nhận cái kết "đắng"24:08:2017 | 20:04:07

Đỗ ô tô chắn cổng khu chung cư suốt vài tiếng đồng hồ, người phụ nữ nhận cái kết "đắng"

Sau vài tiếng đồng hồ cố tình đỗ ô tô chắn cổng khu chung cư, người phụ nữ quay trở lại và thấy xe của mình đang chễm chệ nằm trên nóc nhà.