Thông tin mới về đặc biệt

Pagani Zonda Revolucion chính thức lăn bánh10:12:2013 | 09:20:19

Pagani Zonda Revolucion chính thức lăn bánh

Sẽ chỉ có 5 chiếc Pagani Zonda Revolucion được xuất xưởng, và chiếc Zonda Revolucion màu xanh này là chiếc xe đầu tiên trong số đó.