Thông tin mới về buýt nhanh

Nội thất đơn giản của buýt nhanh BRT bị tố đội giá11:03:2017 | 10:34:00

Nội thất đơn giản của buýt nhanh BRT bị tố đội giá

Những chiếc buýt nhanh BRT Hà Nội được đánh giá là dòng xe hiện đại, đạt tiêu chuẩn khí thải châu Âu và có nhiều đặc tính khác với các loại xe thông thường.