Thông tin mới về Bentley Bentayga

Chiếc Mercedes-Maybach G650 Landaulet này có giá bằng 6 xe Bentley Bentayga12:10:2017 | 11:52:15

Chiếc Mercedes-Maybach G650 Landaulet này có giá bằng 6 xe Bentley Bentayga

Chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach G650 Landaulet cuối cùng xuất xưởng đã được bán đấu giá thành công và mang về số tiền 1,2 triệu Euro hay 1,4 triệu USD.