Thông tin mới về BAC Mono

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu siêu xe BAC Mono25:08:2017 | 11:03:26

Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu siêu xe BAC Mono

Người phụ nữ đầu tiên sở hữu siêu xe BAC Mono vốn là một gương mặt khá quen thuộc trong giới đam mê tốc độ thế giới.