10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018.

10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 2.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 3.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 4.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 5.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 6.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 7.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 8.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 9.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 10.
10 xe bán chạy nhất tháng 5/2018: Bùng nổ xe lắp ráp của Toyota, THACO, Honda và Ford - Ảnh 11.

Nguồn số liệu: VAMA - Đồ hoạ: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành - Video: TeeAnh

Xem các Photo Story khác tại đây.