Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam

10 xe bán chạy nhất tháng 6/2018. Video: Tee Anh.

Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 2.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 3.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 4.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 5.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 6.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 7.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 8.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 9.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 10.
Xe Nhật - Hàn lần đầu tiên thống trị doanh số tại Việt Nam - Ảnh 11.

Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

>> Xem thêm các Photo Story khác tại đây.