Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018

10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2018

Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 2.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 3.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 4.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 5.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 6.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 7.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 8.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 9.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 10.
Hyundai Elantra đẩy Honda CR-V khỏi top 10 xe bán chạy tháng 7/2018 - Ảnh 11.

Đồ họa: Mộng Mộng - Video: Tee Anh