Thông tin mới về

Yamaha R-09 - "Ngòi nổ" cho cuộc đua mô tô thể thao 900 cc17:10:2017 | 09:39:10

Yamaha R-09 - "Ngòi nổ" cho cuộc đua mô tô thể thao 900 cc

Yamaha R-09 có thể được xem là phiên bản thể thao của MT-09 nên sử dụng động cơ tương tự mẫu naked bike này trong khi mang thiết kế của R6.