Thông tin mới về xe tiết kiệm xăng

Xe không cần xăng Mercedes-Benz GLC F-Cell trình làng16:09:2017 | 16:58:25

Xe không cần xăng Mercedes-Benz GLC F-Cell trình làng

Mẫu xe điện kết hợp sử dụng nhiên liệu hydro Mercedes-Benz GLC F-Cell không gây ô nhiễm nhờ cắt giảm hoàn toàn khí thải CO2.