Thông tin mới về xe tiết kiệm xăng

Xe tự chế của sinh viên Việt Nam đi được gần 587 km/lít xăng16:04:2018 | 08:00:00

Xe tự chế của sinh viên Việt Nam đi được gần 587 km/lít xăng

Thử thách “Bạn có thể đi được bao nhiêu km với 1 lít xăng?” trong cuộc thi “Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda” năm nay là sân chơi cho nhiều học sinh, sinh viên thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê.