Thông tin mới về xe rác

Container húc văng xe rác vào nhà dân15:07:2017 | 09:42:35

Container húc văng xe rác vào nhà dân

Chiếc container tông thẳng vào xe rác làm 2 người văng xuống đường bị thương, đẩy phương tiện này lao vào nhà dân.