Thông tin mới về xe chở quân

Khám phá Terrex-3, xe chở lính "made in Singapore"19:02:2017 | 12:00:00

Khám phá Terrex-3, xe chở lính "made in Singapore"

Với nhiệm vụ chính là vận chuyển những người lính đến địa điểm tác chiến nhưng chiếc xe chuyên dụng Terrex-3 lại được đánh giá khá năng tác chiến tương đương một chiếc xe chiến đấu.