Thông tin mới về xe bị xịt sơn

Hà Nội: Đỗ trong ngõ, ô tô bán tải Ford Ranger bị xịt sơn hồng khắp xe17:05:2017 | 18:46:54

Hà Nội: Đỗ trong ngõ, ô tô bán tải Ford Ranger bị xịt sơn hồng khắp xe

Những hình ảnh chiếc Ford Ranger màu trắng bị xịt sơn hồng đã trở thành đề tài tranh cãi của cộng đồng cư dân mạng.