Thông tin mới về xe 50 phân khối

"Xe khỉ" Honda Monkey có phiên bản đặc biệt mới01:03:2017 | 16:44:48

"Xe khỉ" Honda Monkey có phiên bản đặc biệt mới

Phiên bản đặc biệt mới này được ra đời để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của dòng "xe khỉ" Honda Monkey.