Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 1.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 2.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 3.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 4.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 5.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 6.
Wide Body - Trào lưu độ xe đang khiến nhiều đại gia Việt mê mẩn - Ảnh 7.

Đồ hoạ:Thu Trang 

Xem thêm các Photo Story thú vị khác tại [ĐÂY]