[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron

Ảnh minh họa từ Bugatti Chiron.

[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 1.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 2.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 3.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 4.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 5.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 6.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 7.
[Photo Story] 8 điều đặc biệt về Bugatti Divo - Ông hoàng tốc độ mới đắt gấp rưỡi Chiron - Ảnh 8.

Đồ hoạ: Mộng Mộng

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [đây].