Thông tin mới về độ xe

Xe máy gắn biển số đút gầm sẽ bị phạt tiền đến 2 triệu đồng20:01:2018 | 08:00:00

Xe máy gắn biển số đút gầm sẽ bị phạt tiền đến 2 triệu đồng

Gắn biển số xe đút gầm là một trong những hình thức độ xe khá phổ biến, tuy nhiên cũng có rất nhiều thắc mắc xung quanh mức xử phạt dành cho hành vi này.