Thông tin mới về độ xe

Đừng chê phụ nữ, nam tài xế này cũng không đỗ xe được vào khoảng trống rộng thênh thang20:07:2018 | 08:00:00

Đừng chê phụ nữ, nam tài xế này cũng không đỗ xe được vào khoảng trống rộng thênh thang

Clip đỗ xe dưới đây đã chứng tỏ một điều là dù nam hay nữ lái xe thì kỹ năng vẫn là yếu tố quyết định thành quả chứ không phải giới tính.