Thông tin mới về độ xe

Nếu nghĩ mình đỗ xe dở tệ, bạn sẽ tự tin hơn khi xem những hình ảnh này09:10:2017 | 07:00:00

Nếu nghĩ mình đỗ xe dở tệ, bạn sẽ tự tin hơn khi xem những hình ảnh này

Đối với nhiều tài xế, đỗ xe chính là một trong những ác mộng lớn nhất. Tuy nhiên, có một số tài xế còn biến việc đỗ xe tệ lên một tầm cao mới như những hình ảnh dưới đây.