[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 1.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 2.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 3.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 4.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 5.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 6.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 7.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 8.
[Photo Story] Có gì đặc biệt trong tàu ngầm mini Tesla mang tới giải cứu các cầu thủ Thái Lan - Ảnh 9.

Đồ hoạ: Mộng Mộng


Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [đây]