Thông tin mới về Volvo

Xin chào XC40 - SUV nhỏ nhất của Volvo22:09:2017 | 10:07:24

Xin chào XC40 - SUV nhỏ nhất của Volvo

Volvo cuối cùng cũng vén màn XC40, mẫu SUV nhỏ nhất của mình, được định vị dưới XC60 và XC90, để chủ yếu phục vụ các khách hàng sống trong đô thị.