Tại Mỹ, những chiếc xe cảnh sát đều có những trang bị riêng, và 4 trong số các cách mà cảnh sát nước này dừng xe phạm tội gồm có: Khóa bánh từ phía sau, Spike Strip (dải đinh làm nổ lốp), Star Chase (thiết bị theo dõi) và Arrest Net (lưới khóa bánh).

Có lẽ tại Việt Nam, những cách này tương đối lạ và chưa phù hợp với mật độ giao thông hiện tại. Tuy nhiên, nếu thử tưởng tượng một ngày nào đó, xe cảnh sát Việt Nam cũng sử dụng cách StarChase - phóng thiết bị theo dõi GPS để theo dõi xe đối tượng khả nghi - thì sẽ tỉ lệ phạm tội chắc sẽ giảm đi đáng kể. 

4 cách cảnh sát Mỹ dừng xe phạm tộ - Video: Tee Anh - Phúc Thành

Tham khảo: BI