Thông tin mới về va chạm

Vượt ẩu trên cầu, taxi suýt cuốn người đi xe máy vào gầm18:09:2017 | 10:24:25

Vượt ẩu trên cầu, taxi suýt cuốn người đi xe máy vào gầm

Vượt ẩu trên cầu khiến người lái xe máy và cả người lái taxi suýt phải trả giá đắt.