Thông tin mới về tử vong

Vượt ẩu phanh gấp, nam thanh niên bị xe tải cán qua người26:04:2017 | 07:24:00

Vượt ẩu phanh gấp, nam thanh niên bị xe tải cán qua người

Nam thanh niên điều khiển xe máy đã bị xe tải cản qua người khi cố gắng vượt phải chiếc xe này.