Thông tin mới về thị trường xe máy

Thị trường xe máy Việt năm 2016 qua những con số11:01:2017 | 06:25:00

Thị trường xe máy Việt năm 2016 qua những con số

Hơn 3,1 triệu xe máy được bán ra và mức tăng trưởng đạt 9,5% là những con số quan trọng của ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam trong năm 2016.