Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 1.

Ngoại thất Volvo XC90 Excellence và bản tiêu chuẩn không có gì khác biệt nhiều.

Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 2.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 3.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 4.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 5.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 6.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 7.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 8.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 9.

Những thay đổi chủ yếu đều đến từ nội thất.

Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 10.

Cụm điều khiển trung tâm kéo dài từ hàng ghế trước ra sau.

Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 11.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 12.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 13.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 14.

Hàng ghế sau bao gồm 2 ghế đơn cá nhân với màn hình giải trí riêng.

Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 15.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 16.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 17.

Khay đựng ly và ly pha lê Orrefors.

Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 18.
Soi chi tiết Volvo XC90 Excellence: SUV sang siêu an toàn cho ông chủ - Ảnh 19.

Triển lãm ô tô Việt Nam được cập nhật liên tục tại đây