Thông tin mới về số lượng hạn chế

Siêu mô tô tiền tỷ Ariel Ace tái xuất trên phố Sài thành29:08:2017 | 06:00:00

Siêu mô tô tiền tỷ Ariel Ace tái xuất trên phố Sài thành

Mỗi năm, Ariel ACE chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế từ 100 đến 150 chiếc và khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam có giá bán không dưới 1 tỷ Đồng.