Thông tin mới về siêu xe đường đua

Xem siêu phẩm Aston Martin Vulcan "xé gió và rẽ nước" trên đường đua bất chấp trời mưa25:09:2017 | 17:22:00

Xem siêu phẩm Aston Martin Vulcan "xé gió và rẽ nước" trên đường đua bất chấp trời mưa

Đây là 1 trong đúng 24 chiếc Aston Martin Vulcan xuất xưởng trên toàn thế giới và có giá ít nhất 2,4 triệu USD.