Thông tin mới về Porsche Cayenne

Xe gầm cao đưa Porsche thăng hoa tại Châu Á năm 201710:02:2018 | 07:30:38

Xe gầm cao đưa Porsche thăng hoa tại Châu Á năm 2017

Bên cạnh Đài Loan là thị trường lớn nhất, Singapore và Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực cho kết quả kinh doanh của Porsche năm 2017 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.