Thông tin mới về Porsche Cayenne

Bí mật sau quá trình lắp ráp Porsche Cayenne 201814:09:2017 | 11:13:10

Bí mật sau quá trình lắp ráp Porsche Cayenne 2018

Porsche tham vọng cho ra đời những chiếc xe đạt được cả hai tiêu chí: chiều lòng nhiều đối tượng khách hàng và đạt chất lượng hoàn hảo. Quá trình sản xuất Porsche Cayenne 2018 cũng được áp dụng hai tiêu chí này.