Thông tin mới về Porsche 911 Carrera

Cường Đô la cùng dàn Porsche sắc màu tụ tập tại Sài Gòn28:12:2017 | 09:00:00

Cường Đô la cùng dàn Porsche sắc màu tụ tập tại Sài Gòn

4 chiếc Porsche, trong đó có mẫu của Cường Đô la, cùng lúc xuất hiện trên đường phố và thu hút sự chú ý với người dân Sài Gòn.

12