[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 1.
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 2.
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 3.
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 4.
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 5.
[Photo Story] Không chỉ thất thế tại World Cup, Messi còn thua Ronaldo ở cuộc đua siêu xe - Ảnh 6.


Đồ hoạ: Mộng Mộng - Tổng hợp: Phúc Thành

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị tại [đây]