5 nâng cấp ‘xắt ra miếng’ trên Mercedes-Benz C-Class 2019 vừa ra mắt - Ảnh 1.
5 nâng cấp ‘xắt ra miếng’ trên Mercedes-Benz C-Class 2019 vừa ra mắt - Ảnh 2.
5 nâng cấp ‘xắt ra miếng’ trên Mercedes-Benz C-Class 2019 vừa ra mắt - Ảnh 3.
5 nâng cấp ‘xắt ra miếng’ trên Mercedes-Benz C-Class 2019 vừa ra mắt - Ảnh 4.
5 nâng cấp ‘xắt ra miếng’ trên Mercedes-Benz C-Class 2019 vừa ra mắt - Ảnh 5.

Ảnh: Anh Xuân - Đồ hoạ: Tom

Xem nhiều hơn các Photo Story thú vị tại đây.